Quy định sử dụng, quản lý thông tin được cung cấp cho Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Nhờ sự hỗ trợ, hợp tác từ Quý vị mà Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động đa dạng. Một trong số đó là việc nghiên cứu các thông tin về đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam, đồng thời công bố những kết quả đó đến các cơ quan đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam cũng như khắp thế giới.

Với hoạt động/sự kiện mà Quý vị tham gia, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản hy vọng được sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc phản ứng của Quý vị khi đang tham gia; tài liệu về đề tài mà Quý vị đã viết và nộp (nếu có); kết quả khảo sát trong/sau chương trình, v.v… để làm thông tin cơ sở nhằm phân tích hoạt động, nghiên cứu và công bố kết quả đó.

Ngoài việc sử dụng hình ảnh, video ghi lại trong hoạt động/sự kiện…để phân tích hoạt động, nghiên cứu và công bố kết quả đó, chúng tôi cũng sẽ sử dụng các hình ảnh có xuất hiện khuôn mặt của Quý vị cho việc quảng bá các hoạt động/sự kiện của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.

Kính mong Quý vị hiểu và chấp thuận những nội dung này khi đăng ký tham gia hoạt động/sự kiện của Trung tâm.

I. Mục đích, cách thức sử dụng các thông tin được cung cấp và kết quả phân tích từ các thông tin đó.

1. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản có thể sử dụng các thông tin, dữ liệu được cung cấp để tiến hành phân tích trong nội bộ, sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin để quảng bá các hoạt động của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản; hoặc để công bố như một kết quả nghiên cứu của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.

2. Ngoài ra, trong thẩm quyền và trách nhiệm, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ sử dụng hoặc đồng ý cho sử dụng những thông tin, dữ liệu được cung cấp trong những khảo sát, nghiên cứu mang tính học thuật của nội bộ hoặc đơn vị bên ngoài.

3. Trong cả hai trường hợp (1) và (2), các tài liệu như báo cáo, kết quả nghiên cứu, luận văn học thuật, v.v.. không chỉ được sử dụng như dữ liệu nội bộ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản mà có thể được công bố dưới dạng ấn phẩm, thông tin sử dụng trên các phương tiện ghi chép điện tử, thông tin trên website hoặc kết hợp của các hình thức này.

4. Về hình ảnh và video, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản có thể sử dụng hoặc đồng ý cho sử dụng các dữ liệu có xuất hiện khuôn mặt của người tham gia (gồm biểu cảm) trong những khảo sát, nghiên cứu mang tính học thuật của nội bộ hoặc đơn vị bên ngoài. Bên cạnh đó, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản có thể sử dụng cho việc quảng bá hoạt động/sự kiện của tổ chức.

II. Quản lý thông tin

5. Chúng tôi hết sức cẩn trọng trong việc quản lý thông tin, dữ liệu được cung cấp. Nếu trong thông tin, dữ liệu đó có thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện bảo mật, quản lý theo quy định của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.

6. Khi sử dụng thông tin, dữ liệu được cung cấp như mục (1), theo quy định, chúng tôi sẽ trích dẫn lời nói, ghi chép, phần trả lời của người tham gia mà không nêu danh tính của người đó. Trong trường hợp trích dẫn lời nói, ghi chép, phần trả lời của người tham gia cùng danh tính của người đó, chúng tôi sẽ thông báo trước để nhận được sự chấp thuận.

7. Tuy nhiên, về việc sử dụng hình ảnh, video, chúng tôi sẽ giữ nguyên hình ảnh khuôn mặt của người tham gia (gồm biểu cảm), hay nói cách khác là không xử lý để che khuôn mặt (biểu cảm).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email jpfhanoi@jpf.go.jp

Đăng ký email cập nhật

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

jpfhanoi@jpf.go.jp

+84(0)24 3944 7419

+84(0)24 3944 7418

  • Fb
  • ytpf

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ