IRODORI

Bài tập ngữ pháp

Cách sử dụng và đáp án bài tập ngữ pháp/使い方/解答

Bài tập ngữ pháp Nhập môn/ 文法ワークシート 入門

Bài tập ngữ pháp Sơ cấp 1/ 文法ワークシート 初級1

Bài tập ngữ pháp Sơ cấp 2/ 文法ワークシート 初級2

Danh sách từ vựng

Danh sách từ vựng Nhập môn|『いろどり』入門 ことばリスト 

Danh sách từ vựng Sơ cấp 1|『いろどり』初級1 ことばリスト 

Danh sách từ vựng Sơ cấp 2|『いろどり』初級2 ことばリスト 

Đáp án

NHẬP MÔN: ĐÁP ÁN

SƠ CẤP 1: ĐÁP ÁN

SƠ CẤP 2: ĐÁP ÁN

Hình minh họa IRODORI

Danh sách tranh minh họa Nhập môn |イラスト一覧 入門

Danh sách tranh minh họa Sơ cấp 1 |イラスト一覧 初級1

Danh sách tranh minh họa Sơ cấp 2 |イラスト一覧 初級2

Tài liệu bổ trợ khác

Bảng luyện tập nghe-nói theo chủ đề|トピック別練習

Bảng tương ứng IRODORI – Minna no Nihongo|『いろどり』『みん日』対応表

Hướng dẫn giảng dạy IRODORI – MARUGOTO|『いろどり』『まるごと』活用ガイド

Giáo án mẫu|教案(サンプル)

Video Hướng dẫn giảng dạy IRODORI 『いろどり』- Hoạt động Nói|(動画)『いろどり』の使い方-話す活動-

IRODORI Giới thiệu giờ học trực tuyến Sơ cấp 2 Bài 12 Hoạt động nói『いろどり』オンライン授業紹介 初級2 12課 話す活動

Lưu ý giảng dạy IRODORI Nhập môn của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản Yangon Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản|「国際交流基金ヤンゴン日本文化センター作成 『いろどり』入門 教え方のポイント」

Lưu ý giảng dạy IRODORI Sơ cấp 1 của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản Yangon Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản|「国際交流基金ヤンゴン日本文化センター作成 『いろどり』初級1 教え方のポイント」

Lưu ý giảng dạy IRODORI Sơ cấp 2 của Trung tâm Văn hóa Nhật Bản Yangon Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản|「国際交流基金ヤンゴン日本文化センター作成 『いろどり』初級2 教え方のポイント」

Đăng ký email cập nhật

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

jpfhanoi@jpf.go.jp

+84(0)24 3944 7419

+84(0)24 3944 7418

  • Fb
  • ytpf

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ