Kỳ thi tiếng Nhật (JLPT/JFT-Basic)
26.07.2023

Từ năm 2025, trong Phiếu kết quả của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) sẽ có thêm mục hiển thị cấp độ tham khảo của CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu). Tuy nhiên, 5 cấp độ N1~N5 cũng như thước đo trình độ, môn thi và cấu trúc đề thi của kỳ thi JLPT vẫn giữ nguyên, hoàn toàn không thay đổi.

Trong báo cáo “Khung tham chiếu giáo dục tiếng Nhật” của Cục Văn hóa Nhật Bản (Bunkacho) đã đề ra cần hoàn thiện, áp dụng một tiêu chí chung trong đánh giá trình độ tiếng Nhật của các kỳ thi. Do vậy, chúng tôi đã quyết định từ năm 2025 sẽ hiển thị thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR – một khung chuẩn chung được áp dụng rộng rãi toàn cầu, cụ thể như dưới đây.

• Việc quy đổi cấp độ tham khảo CEFR dự kiến bắt đầu triển khai từ kỳ thi tháng 7/2025.
• Trong phiếu kết quả của kỳ thi JLPT sẽ có thêm mục quy đổi cấp độ tham khảo CEFR tương ứng với thang điểm (0 điểm ~ 180 điểm)
• 5 cấp độ N1~N5 cũng như thước đo trình độ, môn thi và cấu trúc đề thi của kỳ thi JLPT vẫn giữ nguyên, hoàn toàn không thay đổi.

Hiện nay, xuất hiện những thông tin sai lệch về cấp độ của kỳ thi, xin mọi người lưu ý tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ Website của kỳ thi JLPT.

Đăng ký email cập nhật

TRUNG TÂM GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Số 27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

jpfhanoi@jpf.go.jp

+84(0)24 3944 7419

+84(0)24 3944 7418

  • Fb
  • ytpf

Văn phòng

Giờ mở cửa: 08:30 - 12:00/13:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Đóng cửa: Các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ

Thư Viện

Giờ mở cửa: 09:30 - 12:00/13:00-18:00 từ Thứ Ba đến Thứ Bảy
Đóng cửa: Các ngày Chủ Nhật, thứ Hai và các ngày lễ